پنتاگرام

توضیح کامل پنتاگرام

پنتا گرام

پنتاگرام یکی از قابل توجه ترین، قویترین و پایدارترین نمادها در تاریخ بشر است. پنتاگرام درلغت به معنای ستاره ی پنج رأس یا شکل پنج ضلعی است. این علامت تقریبآ برای همه فرهنگ های باستانی مهم بوده است. از مایان ها در امریکای لاتین تا هند، چین و مصر. پنتاگرام به صورت حکاکی شده روی دیوارهای غارهای عصر نو سنگی یافت شده است. در نقاشی های بابلی ها نیز جایی که این نشان بر جای گزارده شده سیاره ی زهره مسیرش را طی می کند، و این علامتی سری از الهه ی Ishtar می باشد. در کتاب های مقدس آسمانی به خصوص کتاب عبری یهودیان، تورات پنتاگرام بسیار مورد توجه قرارگرفته وبه وفوربه آن مراجعه شده است.اما با این وجود، چراامروزه پنتاگرام شهرتی شیطانی دارد؟ برای برخی از مردم پنتاگرام به صورت تردید ناپذیری با جادوی سیاه و پرستش شیطان پیوند زده شده. پنتاگرام شیطانی نمادی پیچیده است که از ترکیب ستاره ی پنج پر با سر بز به وجود آمده است. و این نوع استفاده در عین این که جدیدترین مورد استفاده از پنتاگرام است، به همان اندازه شناخته شده ترین و جدال آمیزترین نوع استفاده از پنتاگرام نیز هست. پنتاکل شیطانی همیشه وارونه است، با یک رأس رو به پایین و دو رأس رو به بالا.

 

اولین پنتاگرام ها به صورت حکاکی شده درون غارهای عصر حجر یافت شدند. در حالی که بشر در آن زمان به برخی معانی روحانی و غیر مادی اعتقاد داشت، اما معنا و مفهوم ستاره برای بشر اولیه یک راز است. در تمدن هایی که بعدها به وجود آمدند، پنتاگرام معانی گوناگونی را در برداشت که معمولآ این معانی نجومی یا مذهبی بودند. ستاره ی پنج رأس در متن های سومری برای نشانه گذاری مسیرهای نجومی به کار می رفت و پنج سیاره ی قابل رویت را نشان گذاری می کرد.

مطابق با عقاید فیثاغورث ریاضیدان و فیلسوف یونانی، پنج عدد انسان است، به خاطر تقسیم بندی پنج قسمتی بدن، و همچنین تقسیم بندی پنج قسمتی یونانیان باستان از روح. با توجه به گفته های فیثاغورث پنج گوشه ی پنتاگرام هر کدام نشان دهنده ی یکی از پنج عنصری هستند که انسان را تشکیل می دهند، یعنی آتش، آب، هوا، زمین و روح که به ترتیب تشکیل دهنده ی انرژی، مایع، نفس، جسم و ذهن انسانند. پیروان فلسفه ی فیثاغورث، پنتاکل* را به عنوان Hygeia یا همان رب النوع تندرستی مقدس می دانند.

این شیوه ی نشان پردازی یا همان نمایش به وسیله ی علائم منحصر به فرد، قرن هاست که پا بر جا مانده است و به طرز شگرفی برتئولوژیهای سنتهای گوناگون تاثیرگذاشته است.مسیحیان اولیه پنتاکل را به عنوان نشانه ای از جراحت های مسیح برسرمی گذاشتند.درقرن های بعد،پنتاکل دربسیاری ازعقیده هاوباورهای سری واسرارآمیزدوره رنسانس و قرون وسطی نماد مهمی به شمار می رفت.
                  _________________________________________

Pentacle - طلسمی به شکل ستاره ی پنج راس

 

پنتاگرام در مسیحیت:

Kabbalistic های مسیحی، کسانی بودند که تلاش می کردند تا از عرفان و تصوف یهودی استفاده کنند تا بدین وسیله الوهیت مسیح را اثبات کنند. آنان شیفته ی پنتاگرام شده بودند. پنتاگرام برای آن ها نمادی از مسیح و اشاره ای به روح مقدس در جسم بود. شاهکار محبوب Gematric  اضافه کردن حرف عبری Shin به کلمه ی چهار حرفی YHVH بود.حرف Shin در زبان عبری نشان دهنده ی آتش و روح مقدس عید پنجگانه*است و کلمه ی YHVH در زبان کتاب مقدس** به معنی خداست.(YHVH، به رایج ترین صورت 'Jehovah' تلفظ می شود.) که حاصل آن کلمه ی YHShVH می شود. این کلمه به معنی Y'heshua یا همان Jesus (عیسی) است. او بدین وسیله بین ستاره ی پنج رأس، عید پنجگانه، عیسی مسیح و خدا رابطه برقرار کرد.

چندین رابطه بین پنتاگرام و مسیحیت وجود دارد. پیش از به صلیب کشیده شدن مسیح، پنتاگرام یک نشان رجحان یافته برای آرایش کردن و زینت دادن جواهرها و طلسم های مسیحیان اولیه بود. این علامت که به راحتی و در یک حرکت پیوسته ی قلم کشیده می شد، با پنج زخم مسیح آمیخته شده بود. پنتاگرام همچنین برای یک فرقه ی نهانی عرفانی مسیحی نمادی از Isis، الهه ی حاصل خیزی و Venus اصلی ترین رب النوع مونث بود. فرقه ای که به صورت پنهان در نقاط مختلف در سراسر تاریخ مسیحیت وجود داشت.
           __________________________________________


*
Pentecost - عید پنجگانه مسیحی یا عید گلریزان، یکی از روزهای تعطیل مذهبی مسیحیان، روزی که روح مقدس بر حواریون عیسی نزول می کند.
**
bibical - زبان کتاب مقدس

 

پنتاکل در ویکا و عقاید نئو پاگان:

در حال حاضر رایج ترین مذاهبی که پیروان آن از پنتاگرام استفاده می کنند گروه های Wiccan, Neopagan و Satanic هستند. در اغلب عقاید و رسوم Wiccan و Neopagan معنای نمادی پنتاگرام از مراسم جادوی تشریفات قرون وسطی و چهار عنصری که به وسیله ی روح حکومت می شدند، منتج می شود. در برخی از این رسوم همچنین پنتاگرام می تواند نمایانگر یگانگی نوع بشر و قلمرو روح باشد. ستاره ی پنج پر پایین رأس نمادی از خدای شاخدار Wicca است. در عقیده ی Kabbalistic یهودی، که بسیاری از اندیشه ها و ایده های فیثاغورثی را قرض گرفته، پنتاگرام نشان دهنده ی پنج حقیقت برتر در زندگی است: عدالت، رحمت، دانش، ادراک و شکوه ماورایی و مافوق جهان مادی. پنتاکل نوک پایین چیز جدیدی نیست و لزومآ شیطانی هم نیست، در حالی که اینگونه به نظر می رسد. اشکال تاریخی پنتاگرام به همان اندازه که نوک بالا بودند، نوک پایین هم بودند و فرق یکی با دیگری به وسیله ی انسان های باستان به خوبی نشان داده نشده است. حتی امروز نیز، یک شخص الزامآ نباید پنتاگرام نوک پایین را Satanic بداند، چنانکه پنتگرام در عقاید Masonic و Wiccan نیز سرپایین است.

 

توضیحی دیگر:

استعمال پنتاکل به عنوان یک نشان و علامت شیطانی کاملآ جدید است که به نیمه ی دوم قرن بیستم برمی گردد. جایی که سیتنیزم مدرن توسط Anton Lavey موسس و بنیانگذار کلیسای شیطان پایه گذاری شد. این علامت نشانی از جادوی سیاه است که حاکی از پیروزی ماده و آرزوهای فردی بر عقاید و تعصبات دینی و مذهبی است. البته پنتاگرام متشابه و قابل قیاس با صلیب برعکس نیست. صلیب برعکس نماد جنبش anti-Christ و نشانی از طغیان، سرکشی و تمرد در برابر فرهنگ مسیحی است. همچنین پنتاگرام نباید با هگزاگرام اشتباه شود. هگزاگرام، ستاره ی شش پر است که به صورت دو مثلث درون هم نشان داده می شود و نمونه ی آن ستاره ی داوود روی پرچم اسرائیل است. این ستاره با اعتقادات یهودیان پیوند دارد که خارج از این بحث می باشد.

روایت می شود که شکل ظاهری شیطان تشکیل شده است از: سر بز، بالا تنه ی انسان، پای جن و یک دم کوتاه. در الهیات مدرن سیتنیزم، شاهد اتخاذ کردن روش های فردی و توجه بیشتر به شخص هستیم. توجه بیشتر به ضمیر و خود به جای توجه به خدا و عالم بالا، سکس، آمیزش و تمایلات جنسی آزاد، بی بند و بار و لجام گسیخته رفتاری است که سیتنیزم آن را تمجید می کند. علامتی که به رایج ترین صورت با عقاید شیطانی پیوند دارد "Sabbatic goat" یا بز طلسم ستاره ی پنج سر Mendes است. استفاده از بز به خرافات قرون وسطی برمی گردد. آنان همواره در توصیف ساحره ها، آنان را همراه با بزها می دانستند. آنان اغلب بز را نماینده ی شیطان می دانستند. بز در این مفهوم اغلب به عنوان نمادی از سرکوبی جنسی در نظر گرفته می شود. نماد باستانی پنتاگرام در سیتنیزم مدرن نمادی است از آزادی در برابر مسائل جنسی که در ادیان الهی حرام شمرده شده اند.

منابع:fanavar.webphoto.ir.&cloop.com

/ 0 نظر / 16 بازدید